Menu

Vyhľadávanie


UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

ODBOJÁROV 1O/a, 820 05 Bratislava

P.O.Box 98,

tel.: 02/50 11 77 31

fax: 02/50 11 77 03

 

GPS súradnice: 

48.1600176

17.1344517

 

Meno

Telefón

E-mail

PaedDr. Janka CHLÁDECKÁ, PhD.

riaditeľka

02/50 11 77 20

janka.chladecka@cdv.uniba.sk

Mgr. Ľudmila NOVÁK DUCKÁ

zástupkyňa riaditeľky

02/50 11 77 27

ludmila.novakducka@cdv.uniba.sk

PaedDr. Miroslav ŠTEVČÍK

tajomník

02/50 11 77 27

miroslav.stevcik@cdv.uniba.sk

Daniela MUŽLAIOVÁ

asistentka riaditeľky

02/50 11 77 31

daniela.muzlaiova@cdv.uniba.sk

Ing. Veronika HRDLIČKOVÁ

referentka marketingu

02/50 11 77 11

veronika.hrdlickova@cdv.uniba.sk

Ing. Ľudovít ONDERKO

odborný zamestnanec

02/50 11 77 19

onderko@cdv.uniba.sk

Mgr. Katarína JANÍKOVÁ

mzdová a personálna referentka

02/50 11 77 32

katarina.janikova@cdv.uniba.sk

Mgr. Ľubica OPÁLKOVÁ

referentka ekonomického útvaru

02/50 11 77 30

opalkova@cdv.uniba.sk

Marcela BERÁNKOVÁ

všeobecná účtovníčka

02/50 11 77 30

marcela.berankova@cdv.uniba.sk

Anna VYSOPALOVÁ

pokladníčka / účtovníčka

02/50 11 77 17

vysopalova@cdv.uniba.sk

     

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

   

PhDr. Nadežda HRAPKOVÁ, PhD.

metodik UTV a KKKV CĎV UK

02/ 50 11 77 22 nadezda.hrapkova@rec.uniba.sk

Ing. Veronika BUČKOVÁ

študijný referát

02 / 50 11 77 21

veronika.buckova@cdv.uniba.sk

Viera ŠELIGOVÁ

študijný referát

02 / 50 11 77 21

viera.seligova@rec.uniba.sk

Jesseniova Lekárska fakulta UK

 

Mgr. Katarína NEZDOBOVÁ

referentka Študijného oddelenia JLF UK

043 / 263 31 22

nezdobova@jfmed.uniba.sk

Kňazšský sem. sv. Gorazda

 
Anna DOLNÁKOVÁ

referentka študijného oddelenia

037 / 772 17 85

studijne@ksnr.sk

Teologický inštitút RKCMBF UK

 

Mgr. Viera SLEZÁKOVÁ

referentka študijného oddelenia

048 / 418 22 40

seketariat@xaver.sk
     
CUDZIE JAZYKY    

PhDr. Silvia BLAŠKOVÁ, PhD.

metodik cudzích jazykov, lektor

02/54 43 30 57

sivia.blaskova@cdv.uniba.sk

Kvetoslava PLAMEŇOVÁ

odborný administratívny zamestnanec

02/54 43 30 57

jc@rec.uniba.sk

     
KONTINUÁLNE, KARIÉROVÉ A KOMPETENČNÉ VZDELÁVANIE    

Mgr. Barbora KONTRIŠOVÁ

odborný zamestnanec pre vzdelávanie

02/50 11 77 11

barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Mgr. Ľudmila ÁBELOVÁ

odborný zamestnanec pre vzdelávanie

02/50 11 77 19

abelova@cdv.uniba.sk

     
ÚTVAR JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVY CUDZINCOV A KRAJANOV    

PhDr. Katarína NEVRLOVÁ

manažér programu SJ ako CJ
informácie o prijatí na štúdium

v programoch D,E,F,

individuálne kurzy

02/54 41 03 68

nevrlova@cdv.uniba.sk

Ing. Iveta TUNEGOVÁ

manažér pre študijné záležitosti

informácie o prijatí na štúdium v programoch A,B,C

02/54 41 03 68

tunegova@cdv.uniba.sk

Barbora PLEKANCOVÁ

adminstratívno-študijná referentka

02/54 41 09 02

plekancova@cdv.uniba.sk

 

© 2006-2010 Centrum ďalšieho vzdelávania UK 
webdizajn a CMS od RIESENIA.com