Univerzita tretieho veku

Menu

Vyhľadávanie


Európske projekty

Projekt ForAge (2012-2014) je reprezentantom budovania európskej mnohostrannej siete so zameraním na komunikáciu a šírenie skúseností v súvislosti s aplikáciou celoživotného vzdelávania v praxi tak, aby boli vytvorené nové vzdelávacie štandardy a nové metódy vzdelávania využiteľné v rámci celej Európy. Cieľom projektu ForAge je vybudovanie siete, ktorá sa stane výlučným zdrojom informácií o aktivitách a projektoch realizovaných v oblasti celoživotného vzdelávania v Európe. Projekt sa zameriava na podporu šírenia hodnoty celoživotného vzdelávania pre seniorov v zmysle sociálnej inklúzie, účasti a solidarity medzi generáciami v európskych krajinách. Cieľom siete záujmových skupín je podpora medzinárodného výskumu, budovanie informačnej základne pre celoživotné vzdelávanie a zlepšenie prístupu k inovatívnym a progresívnym myšlienkam a prístupom v Európe. Pre bližšie informácie klikni SEM.

 

V rámci projektov LLL Grundtvig bol Senior volunteering project (SVP) bola prvou výmenou v rámci Dunajskej stratégie výmena seniorov dobrovoľníkov v spolupráci s centrom ZAWIW Univerzity v Ulme a našou UTV CĎV UK. V rámci projektu v rokoch 2010 - 2011 sa štyria seniorskí študenti obojstranne vymenili a strávili tri týždne v partnerskej krajine. Pre bližšie informácie klikni SEM.

 

V auguste 2008 začala Univerzita tretieho veku nový projekt Grundtvig financovaný z prostriedkov EU. Projekt pod názvom VECU (Virtuálne európske kultúrne centrum) je koordinovaný Univerzitou v Groningene a jej Senioren akademie. Pre bližšie informácie klikni SEM

 

 

Ďalšie projekty Sokrates Grundtvig, financované z prostriedkov fondov EÚ:

 

Projekt EFOSEC - Európska federácia starších študentov jej rozšírenie a spolupráca sa zameral na metodiku a možnosti vzdelávania seniorov vo vybraných európskych krajinách a univerzitách ako projekt Sokrates od augusta 2006. Hlavnými partnermi boli popri UTV UK Univerzita v Groningene (Holandsko) a UTV Wroclaw (Poľsko). O výsledkoch Vám povie stránka projektu http://www.efos-europa.eu/efosec-d/

  • Na projekte Sokrates Grundtvig - E-LiLL - projekt spolupráce pri tvorbe dištančného vzdelávania pre seniorov - sme participovali v spolupráci s Katedrou informačnej a knižničnej vedy Filozofickej fakulty UK za koordinácie Univerzity v Ulme v Nemecku (od roku 2006) http://www.elill.net/

Organizátori a frekventanti štúdia na UTV boli v minulosti zapojení aj do nasledovných projektov ďalšieho vzdelávania:

Projekt SoLiLL [Ulm - Ge] (2001-2002), kde sme v roku 2001 participovali na workshope s príspevkom "Chlebové tradície v Európe" http://www.solill.net/

EuCoNeT- European competence network [Ulm - Ge] Sokrates Grundtvig 2 (2002-2004) www.gemeinsamlernen.de/euconet

 

 
 
 
 
 
 
 

© 2006-2010 Centrum ďalšieho vzdelávania UK 
webdizajn a CMS od RIESENIA.com